Przejdź do głównej treści

Co jest dla nas ważne

Ludzie na szczęście mają wiele wspólnych cech, ale też pięknie się od siebie różnią. 

W “Poradni z pomysłem” nie patrzymy na Dzieci „medycznie” albo „technicznie” – człowiek to o wiele więcej niż skład organów wewnętrznych, oderwanych od siebie wzajemnie. Nikogo nie chcemy naprawiać. Ludzie fantastycznie potrafią pracować, opierając się na swoich mocnych stronach i kompensując trudności, osiągać więcej niż to wynika z prostego rachunku zysków i strat. 

Czasem nie potrafimy wyjaśnić gigantycznych skoków rozwojowych Dziecka, ale umiemy je wywoływać. Dajemy Dzieciom i Rodzicom wskazówki, jak jednocześnie pomóc w rozwoju, wesprzeć w trudnościach,
a z drugiej strony pokazać, że różnorodność i odmienne funkcjonowanie jest wartościowe, ważne i zwyczajne.

Dajemy nawet najmłodszym Dzieciom prawo do wyboru własnej drogi, motywujemy je i wzmacniamy ich własną motywację wewnętrzną.

Przekazujemy Dzieciom jasne sygnały dotyczące celów wszelkich zabaw, aktywności i terapii. 

Dzieci i Rodzice wiedzą, po co do nas przychodzą, czego mogą oczekiwać, czują, że nie są trybikiem w  maszynie. 

Rodzice nie potrzebują straszenia diagnozami z internetu, ani bagatelizowania swoich obaw, ale rzetelnej informacji od budzącej zaufanie osoby, która może przedstawić, jak dziecko funkcjonuje na tle tzw. normy i jaki jest jego potencjał.

Czasem wystarczy powiedzieć „wszystko będzie dobrze” i poprzeć to wnioskami z obserwacji, a czasem warto skierować Dziecko na dalszą diagnostykę. Informacja o aktualnym rozwoju Dziecka jest ważna i buduje bezpieczeństwo – sprawia, że wiemy, co może nas czekać w przyszłości.

Rodzice Dzieci z trudnościami potrzebują wsparcia dla siebie i Dziecka. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że skuteczna profilaktyka i wczesna terapia to klucz do dobrego funkcjonowania dziecka. 

Za każdym razem będzie chodziło o inne funkcjonowanie i inne postępy. 

W naszej poradni pokazujemy, w jaki sposób osiągnąć złoty środek pomiędzy dopasowaniem Dziecka do funkcjonowania w świecie i ułatwienia mu bycia w tym świecie, a jednocześnie zaspokojeniem odmiennych od ogólnego wzorca potrzeb tego Dziecka. 

Na każdym etapie obserwacji funkcjonowania swojego Dziecka rodzice potrzebują informacji, że wszystko, co robią jest w porządku. To nie jest ich wina, że Dziecko ma jakieś trudności tak, jak nie jest ich winą, że czasem zachowuje się odmiennie.

Pokazujemy wartość tego, że Dziecko rozwijające się w swoim tempie i na swój sposób, może czerpać przyjemność ze zwykłych, dziecięcych zabaw. Pokazujemy Rodzicom, że ich Dziecko nie jest tylko „pacjentem” wielu terapii, ale jest Dzieckiem, które ma dziecięce potrzeby i trzeba na nie odpowiedzieć. Pokazujemy, że nie są sami z wyzwaniami związanymi z niepełnosprawnością Dziecka, z odmiennym wzorcem rozwojowym, z dysfunkcjami, ze swoimi trudnościami w byciu idealnym Rodzicem. 

Poprzez organizację spotkań i #warsztatów dla Rodziców dajemy przestrzeń do tego, żeby mogli oni dostrzec, że nie są sami i mogli wzajemnie wymienić się wskazówkami, radami i dać sobie wsparcie, a – przy naszym udziale – wiedzę.