Przejdź do głównej treści

Diagnoza z użyciem Profilu Psychoedukacyjnego  (PEP-3–PL)

Profil Psychoedukacyjny to wystandaryzowane narzędzie do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dzieci od 2 roku życia, rozwijających się nieharmonijnie, również dzieci ze spektrum autyzmu. Jeśli jakiś obszar funkcjonowania dziecka budzi wątpliwości lub dziecko posiada już dowolną diagnozę dotyczącą trudności w rozwoju, warto ocenić realny sposób jego funkcjonowania na tle tzw. normy, jak również na tle innych dzieci z podobną diagnozą. 

Badanie prowadzone jest przez certyfikowanego pedagoga lub psychologa i odbywa się w formie specjalnie przygotowanych gier i zabaw. 

Czas trwania diagnozy zależy przede wszystkim od kondycji i możliwości dziecka, ale najczęściej wymaga co najmniej dwóch spotkań z terapeutą. 

Wnioski z badania są przedstawiane na spotkaniu z rodzicami. Mogą być wykorzystane do określenia obszarów rozwoju wymagających wsparcia, mocnych stron dziecka, jak również do planowania pracy terapeutycznej z dzieckiem, tworzenia zaleceń dla kadry placówki, do której uczęszcza dziecko. 

Dzięki wnioskom z badania można też zmierzyć postępy dziecka w terapii i udzielić wskazówek rodzicom.