Przejdź do głównej treści

Integracja sensoryczna

Konsultacje z terapeutą integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej przeznaczona jest m.in. dla dzieci: 

  • przejawiających nadmierną wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, smakowe, dźwiękowe (dziecko unika dotyku, drażnią je zapachy czy dźwięki)
  • poszukujących dodatkowej stymulacji (np. dziecko wciska się za meble, zbliża do oczu świecące zabawki, przytula mocno inne osoby)
  • mających problemy z koordynacją ruchową lub wzrokowo-ruchową, zachowaniem równowagi
  • przejawiających dużą niechęć do aktywności ruchowej, unikających zabaw i gier ruchowych
  • okazujących wyraźne zmęczenie w środowiskach bogatych w bodźce sensoryczne (dźwiękowe, wzrokowe, zapachowe)
  • mających trudności z hamowaniem reakcji emocjonalnych, wyciszaniem się, zasypianiem
  • mających problemy z wykonywaniem czynności ruchowych i samoobsługowych adekwatnych do wieku

Diagnoza terapii integracji sensorycznej

Diagnoza sporządzana jest na podstawie:

  • szczegółowego wywiadu z rodzicami dziecka na temat jego rozwoju począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy, aż do aktualnych problemów rozwojowych
  • kwestionariusza sensomotorycznego wypełnianego przez rodziców
  • obserwacji klinicznej dziecka, na którą składa się seria wystandaryzowanych prób i testów

Diagnostyka obejmuje zazwyczaj 2- 3 spotkania (z rodzicami i dzieckiem) i jest zaplanowana wspólnie z rodzicami dziecka. 

Pierwsze spotkanie zazwyczaj obejmuje wywiad z rodzicami dotyczący rozwoju dziecka, jego funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/ szkolnym oraz zgłaszanych trudności i już podjętych działań. Rodzice uzupełniają również kwestionariusz rozwoju sensorycznego według wskazówek terapeuty. 

Drugie spotkanie to obserwacja i zapoznanie terapeuty z dzieckiem poprzez wspólną zabawę i przeprowadzenie wybranych testów.

Konsultacja jest pierwszym etapem weryfikacji wątpliwości co do prawidłowego rozwoju sensomotorycznego dziecka.  

W razie konieczności istnieje możliwość wykonania pogłębionej diagnozy w wybranym zakresie, dotyczącym aktualnych problemów rozwojowych dziecka.

Wyniki diagnozy oraz wnioski do dalszej pracy przedstawiane są zawsze rodzicom w bezpośredniej rozmowie ze specjalistą. Wspólnie ustalany jest plan i orientacyjny czas terapii integracji sensorycznej.

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej

Nigdy nie prowadzimy terapii bez diagnostyki (przeprowadzonej u nas lub u innych terapeutów). 

Zakres terapii jest wyznaczany indywidualnie dla każdego dziecka na podstawie diagnozy.

Terapia ma miejsce w sali odpowiednio wyposażonej w specjalistyczny  sprzęt przeznaczony do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego.

W zależności od potrzeb dziecka terapeuta wykorzystuje również pomoce terapeutyczne przeznaczone do stymulacji zmysłu wzroku, słuchu i węchu. 

Terapia jest atrakcyjna dla większości dzieci, odbywa się w formie zabawy.