Przejdź do głównej treści

Metoda Dobrego Startu (MDS)

MDS służy jako przygotowanie do nauki czytania i pisania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci rozwijających się harmonijnie. Z uwagi na to, że jej założeniem jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, kinestetycznych i motorycznych oraz integracja percepcyjno-motoryczna jest to fantastyczna metoda pracy z dziećmi ryzyka dysleksji i dzieci z dysleksją.

Metoda Dobrego Startu (MDS) została stworzona do pracy z grupą dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Podczas zajęć stosuje się stymulację wielu zmysłów, co pozwala znaleźć ulubiony sposób ekspresji dziecka, przy jednoczesnym wspieraniu go we wszystkich obszarach rozwoju

Zajęcia prowadzone według Metody Dobrego Startu pomagają rozwijać koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchową, niezbędną do opanowania technik czytania i pisania.

Pobudzają też aktywność umysłową dzieci, a także – z uwagi na to, że zajęcia odbywają się w małych grupkach – kształtują umiejętności w sferze emocjonalnej i społecznej. 

Wpływa to na pozytywne funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym.

Podczas zajęć włączamy też elementy planu daltońskiego i sylabowej metody czytania. 

Wspieramy dzieci nie tylko w nauce czytania i pisania, ale również – dzięki pracy w grupach – pomagamy nawiązać relacje, rozwijać współpracę i budować adekwatną samoocenę. 

Zajęcia odbywają się w 4-6 osobowych grupkach dzieci o zbliżonym poziomie rozwoju.