Przejdź do głównej treści

Psychologia

Konsultacje z psychologiem

Konsultacje przeznaczone są m.in. dla rodziców, którzy:

  • niepokoją się o prawidłowy rozwój dziecka
  • zauważają trudności w codziennym funkcjonowaniu dziecka (bunt, agresja, niechęć, wycofanie, lęk)
  • zostali skierowani na konsultację w placówce, do której uczęszcza dziecko
  • chcą rozwinąć swoje kompetencje rodzicielskie i wychowawcze
  • chcą wesprzeć w rozwoju swoje dziecko

Diagnoza psychologiczna

Psycholog, na podstawie rozmowy z rodzicami i obserwacji dziecka w zabawie, dokonuje wstępnej diagnozy funkcjonalnej dziecka. Wskazuje na trudności dziecka, ewentualne przyczyny trudnych zachowań i sposoby poprawy funkcjonowania. 

Możliwe jest również wykonanie diagnozy funkcjonalnej dziecka z użyciem Profilu Psychoedukacyjnego  (PEP-3–PL)

Diagnostyka obejmuje zazwyczaj 2- 3 spotkania (z rodzicami i dzieckiem) i jest zaplanowana wspólnie z rodzicami dziecka. 

Wyniki diagnozy oraz wnioski do dalszej pracy przedstawiane są zawsze rodzicom w bezpośredniej rozmowie ze specjalistą. 

Pierwsze spotkanie obejmuje wywiad z rodzicami dotyczący rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, 

funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/ szkolnym oraz zgłaszanych trudności i już podjętych działań.

Drugie spotkanie to obserwacja i zapoznanie psychologa z dzieckiem poprzez wspólną zabawę oraz stworzenie wstępnej diagnozy funkcjonowania dziecka. 

Podczas trzeciego spotkania psycholog omawia z rodzicami wnioski i sugestie, wspólnie ustalany jest indywidualny plan terapii oraz liczba i częstotliwość spotkań. 

Psycholog udziela również rodzicom wskazówek do pracy w domu oraz przekazuje zalecenia dla kadry placówki, do której uczęszcza dziecko. 

Terapia psychologiczna

Podstawowym celem terapii prowadzonej przez psychologa jest:

  • Poprawa codziennego funkcjonowania zarówno dziecka jak i całej rodziny
  • Wspieranie dziecka w nabywaniu nowych umiejętności 
  • Rozwój dziecka w obszarze społeczno – emocjonalnym
  • Zwiększanie samodzielności i odpowiedzialności dziecka
  • Wspieranie adekwatnego poczucia własnej wartości

​Pracę terapeutyczną opieramy przede wszystkim na bliskiej relacji z dzieckiem i wykorzystujemy jego mocne strony oraz zainteresowania do pracy nad problemowymi obszarami.

Po każdym spotkaniu rodzice otrzymują informację zwrotną od terapeuty na temat podjętych działań i aktywności dziecka na zajęciach.