Przejdź do głównej treści

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) przeznaczony jest m.in. dla dzieci, które:

  • mają trudności w nawiązywaniu interakcji społecznych, rozpoznawaniem i odczytywaniem mowy ciała, komunikacją werbalną
  • są nieśmiałe, wycofane lub lękowe
  • mają trudności z adaptacją do nowych warunków np. przedszkolnych lub szkolnych
  • mają trudności z kontrolą emocjonalną, samokontrolą, agresją w kontaktach społecznych (również dzieci z ADHD, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera).

Podczas zajęć w małych grupach (6 – 10 osób) i  bezpiecznej atmosferze pomagamy dzieciom w stopniowym nabywaniu umiejętności społecznych oraz  rozumienia i wyrażania uczuć. 

Wspieramy rozwój ich kompetencji w zakresie adaptacji, świadomości własnych potrzeb i emocji,  samokontroli, działania w trudnych emocjonalnie sytuacjach.

Specjaliści przydzielają dziecko do odpowiedniej grupy warsztatowej  na podstawie wywiadu z rodzicami i spotkania z dzieckiem. Staramy się tworzyć takie zespoły, by dzieci mogły w bezpiecznej atmosferze uczyć się od siebie wzajemnie. Bazujemy na mocnych stronach dzieci i ich zainteresowaniach. 

Pełen cykl zajęć obejmuje 10 spotkań, nie ma możliwości dołączenia do grupy w trakcie trwania cyklu.