Przejdź do głównej treści

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Oferta zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju

W Poradni z pomysłem realizujemy zajęcia terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. 

Udział w zajęciach WWR jest bezpłatny i wymaga przedstawienia Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez publiczną Poradnię psychologiczno – pedagogiczną. 

Wymiar godzin zajęć przydzielonych dziecku w ramach WWR ustala zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na mocy przepisów Rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

Zajęcia proponowane w ramach WWR:

 • terapia logopedyczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia ręki
 • Trening Umiejętności Społecznych

Zasady przyjęcia na zajęcia WWR

Na zajęcia terapeutyczne w ramach WWR mogą być zakwalifikowane dzieci, które:

 • nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole podstawowej
 • posiadają Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną

Rodzice dzieci przedstawiają odpowiednie dokumenty oraz uczestniczą w konsultacji.  

Na tej podstawie zespół wczesnego wspomagania rozwoju kwalifikuje dziecko na terapię. 

Kwalifikacja na Trening umiejętności Społecznych obejmuje również spotkanie bezpośrednie z dzieckiem, by zespół mógł wybrać dziecku odpowiednią grupę, właściwą jego potrzebom.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Zespół tworzą specjaliści posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: 

 • pedagog
 • pedagog specjalny
 • psycholog
 • logopeda
 • terapeuta pedagogiczny
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • trener TUS (trening umiejętności społecznych)