Przejdź do głównej treści

Wystawianie opinii / opisów / zaświadczeń

Poza procedurą wystawiania opinii na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z dnia 30 września 2008 r. Nr 173, poz. 1072), w naszej poradni specjaliści wystawiają zaświadczenia uczestnictwa w zajęciach  i opisy funkcjonowania dziecka podczas terapii na życzenie rodziców dzieci.